Kansainvälisen kaupan ilmiöitä ovat esimerkiksi: 

Geopoliittiset muutokset:

Sotilaalliset konfliktit, hallitusten vaihdokset ja alueelliset jännitteet, voivat merkittävästi vaikuttaa kansainväliseen kauppaan ja yritystoimintaan, samalla lisäten epävarmuutta ja liiketoimintariskejä. 

Taloudelliset pakotteet:

Hallitukset asettavat rajoituksia tai sanktioita, joilla pyritään painostamaan tiettyjä valtioita, hallituksia tai yksittäisiä toimijoita noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä tai muuttamaan toimintaansa. Tyypillisiä taloudellisia pakotteita ovat kaupan rajoitukset, varojen jäädyttäminen sekä rahoitus- ja luottorajoitukset. 

Ympäristövaatimukset:

Monissa maissa asetetaan yhä tiukempia ympäristövaatimuksia tuotteiden ja tuotantoprosessien suhteen.  

Toimitusketjujen hallinta:

Toimitusketjun hallintaan liittyvät haasteet sisältävät esimerkiksi globaalin konttipulan, komponenttipulan ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka voivat vaikuttaa pk-vientiyritysten kykyyn hallita ja optimoida toimitusketjujaan. 

Teknologiset muutokset:

Kansainvälisen kaupan digitalisoituminen, erityisesti ulkomaankaupan asiakirjojen sähköistäminen, on merkittävä askel kohti tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kansainvälistä kauppaa. 

Kauppasodat:

Maat asettavat tullimaksuja ja muita kaupan esteitä toistensa tuotteille.  

Ennakointi viittaa prosessiin, jossa pyritään ymmärtämään tulevia muutoksia ja trendejä kansainvälisessä kaupassa. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset haasteet ja mahdollisuudet sekä valmistautua niihin strategisesti. Ennakointi perustuu tiedonkeruuseen, analyysiin ja skenaarioiden luomiseen, jotta yritykset voivat sopeuttaa liiketoimintastrategiansa vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita. Tämä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja säilyttämään kilpailukykynsä globaalissa kaupassa. 

Kansainvälisen kaupan skenaariot ovat kuvitteellisia, mutta todennäköisiä tulevaisuuden tapahtumia tai tilanteita, joita käytetään ennakoinnin ja strategisen suunnittelun työkaluina. Nämä skenaariot auttavat yrityksiä valmistautumaan erilaisiin mahdollisiin kehityskulkuihin, uhkiin ja mahdollisuuksiin kansainvälisessä kaupassa. Niitä käytetään arvioimaan, miten erilaiset tekijät, kuten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, ympäristölliset tai lainsäädännölliset muutokset, vaikuttavat yrityksen toimintaan. 

Lisää ennakoinnista esimerkiksi täältä:

Yksilön näkökulmasta osaamisdata tarkoittaa tietoa yksilön osaamisesta, taidoista ja kokemuksesta. 

Pk-vientiyrityksen näkökulmasta osaamisdata tarkoittaa tietoa, joka kuvaa yrityksen asiantuntemusta, taitoja ja kykyä harjoittaa menestyksekästä vientiä.  

Tämä tieto mahdollistaa yrityksen strategisen päätöksenteon, kilpailukyvyn vahvistamisen sekä kestävän kasvun tavoittelun kansainvälisillä markkinoilla. 

SURE:ssa olemme alustavasti valinneet strategisiksi osaamiksi vientiosaamisen, vihreän siirtymän ja vastuullisuuden. 

SURE - tiimin pohdintoja strategisista osaamisista:

SURE - tiimin pohdintoja mittarin ulottuvuuksista