Mediatiedote

27.4.2023

 

Tiedolla johtaminen osaksi pk-vientiyritysten arkea ja jatkuvaa oppimista

 

SURE – Suorituskykyä, resilienssiä ja elinvoimaa jatkuvalla työssä oppimisella -hankkeessa pk-vientiyritys oppii tunnistamaan strategian toteutumisen kannalta kriittisiä osaamisia sekä ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Yritys saa käyttöönsä tekoälyn avulla tuotetut osaamiskartat sekä osaamisen tilannekuvan. Laurea-ammattikorkeakoulun asiantuntijat valmentavat yrityksiä uudistamaan, lisäämään ja kehittämään strategisia osaamisia, kuten vienti, vihreä siirtymä ja vastuullisuus, erilaisin työssä tapahtuvan oppimisen keinoin. Teknologiayritys HeadAI tarjoaa hankkeeseen data-analytiikka- ja asiantuntijapalveluja tekoälyn hyödyntämiseksi osaamisen ja jatkuvan oppimisen johtamisessa. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen, datalähtöinen jatkuvan työssä oppimisen toimintamalli.

 

Osaava henkilöstö parantaa yritysten tuottavuutta ja osaaminen on merkittävä hyvinvoinnin lähde. Osaamisen kehittäminen on noussut tärkeään rooliin yritysten strategiassa. Vastuullisuus ja vihreä siirtymä korostuvat yritysten toiminnassa. SURE-hanke tuo tiedolla johtamisen osaksi pk-vientiyritysten arkea sekä jatkuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen toimintamallilla voidaan omalta osaltaan vaikuttaa vihreän kasvun edellyttämien strategisten osaamisten hankkimiseen ja osaajapulaan. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hankkeeseen pääsee mukaan viisi Uudellamaalla toimivaa pk-vientiyritystä.

 

SURE-hankkeen tavoitteena on 1. Rakentaa tekoälyä hyödyntäen osaamiskartat strategisista teemoista vihreä siirtymä, vastuullisuus, vientiosaaminen, suorituskyky, resilienssi ja elinvoimaisuus. 2. Kehittää, konseptoida ja validoida prototyyppi osaamisen johtamisen arviointityökalusta (SURE-mittari) 3. Lisätä ja uudistaa työntekijöiden, tiimien ja johtajien osaamista sekä kehittää jatkuvan työssä oppimisen ohjausta ja fasilitointia osana jatkuvan työssä oppimisen toimintamallia.


Laurea on Uudellamaalla toimiva, monialainen ammattikorkeakoulu ja kokenut hanketoimija sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Palveluliiketoiminnan ja kiertotalouden tutkimusohjelma tukee tässä hankkeessa tehtävää tutkimusta yhdessä poikkileikkaavan ennakointiosaamisen tutkimusteeman kanssa. Laurean strategisena tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään lisäarvoa tuottavaa ja liiketaloudellisesti kannattavaa, kiertotalouden mukaista palveluliiketoimintaa.

 

Headai on datalähtöiseen osaamisen ennakointiin ja johtamiseen keskittyvä suomalainen teknologiayritys. Headain tekstianalytiikkaratkaisujen avulla mahdollistetaan erilaisten tekstidatojen yhteentoimivuus ja tuotetaan asiakkaiden käyttöön laadullisen datan uudenlaista mittarointia. Headain kognitiivinen tekoäly perustuu yli 20 vuoden tieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja:


Projektipäällikkö Annemari Kuhmonen, 040-672 2174, annemari.kuhmonen@laurea.fi
Varaprojektipäällikkö Melisa Heiskanen, 040-961 8962, melisa.heiskanen@laurea.fi