HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SURE-HANKKEESSA

 

Rekisterinpitäjänä Laurea-ammattikorkeakoulu päättää ja vastaa tämän hankkeen henkilötietojen käsittelystä.

Voit esittää henkilötietojen käsittelyn koskevia kysymyksiä ja pyyntöjä sähköpostitse osoitteeseen melisa.heiskanen@laurea.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Laurea käsittelee henkilötietoja pk-yrityksen osaamiskarttojen rakentamista, osaamisen tilannekuvan selvittämistä ja kehittämistä sekä osaamisen suositteluja ja ennakointia varten.  Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteyshenkilöiden antamiin suostumuksiin.

Hankkeessa kerättävät henkilötiedot:

 

Hankkeessa käsitellään yritysten antamia yhteyshenkilöiden yhteystietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite)

Yritysten antamia muita tietoja (Koulutustiedot ja tutkinnot, työkokemus ja työtehtävät, kielitaito, kiinnostuksen kohteet ja osaamisen alueet, jotka käyvät ilmi esimerkiksi aiempien projektien tai työtehtävien kuvauksista sekä muut vastaavat tiedot, jotka ovat tarpeen osaamisen arvioinnissa ja tilannekuvan muodostamisessa) käsitellään niin, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

 

HeadAI toimii osaamiskartan tuottamisen osalta Laurean alihankkijana ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan Laurean antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittely hankkeen aikana ja sen jälkeen:

 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista osaamisdatan keräämisen ja MyData-periaatteiden mukaisesti ja poistetaan sen jälkeen asianmukaisesti. Hankkeen kesto 02/2023- 01/2025.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

 

Henkilötietojen hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Käytettävät järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja tarvittaessa käytön rekisteröinnillä.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan seuraavasti:  

 

  • Voit perua suostumuksesi ja pyytää poistamaan suostumukseen perustuvat tietosi ottamalla yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön. 
  • Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista ne tarvittaessa. 
  • Voit rajoittaa tietosi käsittelyä silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. 
  • Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsot, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 

 

Mikäli oikeudet estävät tutkimustarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti, saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa näistä oikeuksista poiketa tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla. Samoin jos henkilöä ei pystytä tunnistamaan aineistosta. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. 
Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi